Giresun Sanat

Rektörümüzün 15.Kuruluş Yıldönümü Nedeniyle Yayınladığı Mesaj…

Rektörümüzün 15.Kuruluş Yıldönümü Nedeniyle Yayınladığı Mesaj…
19 kez
17 Mart 2021 - 20:12

“Hayata açılan bilgi limanı” sloganı eşliğinde, 17 Mart 2006 tarihinde, “Giresun Üniversitesi” adıyla eğitim öğretim seferine çıkan Üniversitemiz, bu kutsal yolculukta 15 yılını geride bırakmıştır.

Milli ve evrensel değerler ışığında, ülkemizin stratejik hedefleri doğrultusunda eğitim, bilim, sanat ve kültür alanlarında tüm çalışanlarının katılım ve destekleriyle çağdaş bilgi teknolojileri ve altyapı donanımlarını kullanarak; öz güveni yüksek, araştırmacı, girişimci ve çözüm üreten bireyler yetiştirmeyi; bilimsel, sosyal, kültürel ve ekonomik değerleri öne  çıkararak yerel, bölgesel ve ulusal kalkınmaya, insan yaşamına, çevreye ve doğaya sürdürülebilir katkılar sunmayı kendisine misyon edinen Üniversitemiz, geride kalan bu 15 yıllık sürede önemli bir mesafe katetmiştir.

Hedeflerine insan odaklı yaklaşımla yürüyen bir üniversite olmak istiyoruz.  Kurumsallaşma sürecini tamamlayarak,  ilkelerin, standartların ve değerlerin hakim olduğu bir kurum olmayı amaçlıyoruz.

Giresun Üniversitesi’nin 17 Mart 2006 günü, KTÜ ve Cumhuriyet Üniversitesi’nden ayrılan 3 fakülte, 1 yüksekokul, 4 meslek yüksekokulu ve 2 enstitü ile yola çıkmıştır. Müstakil bir Üniversite olarak Türk Yükseköğretimine dahil olduğunda, yaklaşık 6 bin öğrenci, 120 akademik ve 90 civarında idari personele sahip idi. 15 yılın sonunda bugün itibariyle Üniversitemiz 1019’u yabancı uyruklu olmak üzere, yaklaşık 26 bin öğrenci, 1086 akademik personel, 664 idari personel,  13 Fakülte, 3 Enstitü, 5 Yüksekokul, 1 Devlet Konservatuarı, 13 Meslek Yüksekokulu, 21 Uygulama ve Araştırma Merkezi ile büyük bir eğitim öğretim kurumuna dönüşmüştür.

Giresun Merkez ve ilçelerinde konumlanmış fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında 171 önlisans, 99 lisans, 44 yüksek lisans, 10 doktora olmak üzere 324 program ile eğitim öğretim faaliyetlerimize devam ediyoruz.

Kalite, araştırma geliştirme ve proje konusunu önemsiyoruz. Bu bağlamda, Üniversitemizde Kalite Koordinatörlüğü’nü yeniden yapılandırdık. Kalite Koordinatörlüğü iç ve dış paydaş görüşlerini dikkate alarak; Eğitim ve Öğretim, Araştırma ve Geliştirme, Toplumsal Katkı, Yönetim Sistemi, Uluslararasılaşma, Uzaktan Eğitim  politikaları belirlenmiş ve bu politikalar bağlamında yürütülecek çalışmalar eylem planları haline getirilerek uygulamaya konulmuştur. Proje Destek Ofisi Koordinatörlüğü’nü yeniden yapılandırma çalışmalarımız devam ediyor.

Sadece ilimize değil bölgemize de  sağlık hizmeti sunan, birçok önemli ameliyatın yapıldığı yeni Eğitim ve Araştırma Hastanemiz Aksu Yerleşkesinde hizmet sunmaya başlamıştır. Tıp Fakültemizde ihtiyaç duyulan öğretim üyesi kadrolarına her zaman öncelik verdik, vermeye devam edeceğiz. Akademik kadro açısından Tıp Fakültemizin çok önemli bir noktaya gelmesi bizleri mutlu etmektedir.

Aksu Yerleşkesinde  bu yıl içinde Tıp Fakültemizin Morfoloji binasının temelini atacağız. Daha sonraki aşamada Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Diş Hekimliği Fakültesini de buraya taşıyarak Aksu Yerleşkesini bir sağlık yerleşkesine dönüştürmek istiyoruz.

Diş Hekimliği Fakültemize 2021-2022 öğretim yılında öğrenci almayı ve uygulama hastanesini de faaliyete geçirip, hasta kabul etmeyi planladık. Bu bağlamda, gerekli koşulları sağlamak adına, eksikliklerimizi hızla tamamlıyoruz.

Spor Bilimleri Fakültemizi Güre Yerleşkesindeki yeni binasına taşıdık. Bu binamızın ulaşım sorununu son aşamasına geldiğimiz kamulaştırma çalışmasıyla çözüyoruz.

Güre Yerleşkemizde güvenlik sorununa yol açan giriş yolu ve kapılarını yeniden projelendirerek, Belediyemizle birlikte çok yakın zamanda tekrar düzenleyeceğiz.

Yine bu Yerleşkemizde,  öğrencilerimizin eksikliğini fazlasıyla hissettiği kütüphane, yemekhane, kantin ve diğer sosyal mekanların iyileştirilmesine ağırlık verdik. Aynı anda yaklaşık 1500  öğrencimizin yemek yiyebileceği modern bir yemekhane yaptık. Kantin kapasitemizi kat kat artırarak, yeniden donattık.

Kütüphanemizin bulunduğu binayı tadilat ve onarıma alarak, fiziki kapasitesini dört kat artırdık. Her türlü teknolojik imkanlarla öğrencilerimiz için özel çalışma mekanları hazırladık.

Sivil Havacılık Yüksekokulumuzun öğrenci alarak faaliyetlere başlaması için gerekli çalışmaları hızlandırmış bulunmaktayız. Bu okulumuz hedeflediğimiz şekilde donatılması durumunda Üniversitemizi bölgemizde ayrıcalıklı kılan bir başka önemli birimimiz olacaktır.

Üniversitemizde yürütülen tüm bu faaliyetler, 2020-2024 yılı Stratejik Planımızda belirlenen stratejik amaç ve hedeflerimiz ile kalite güvencesi sistemi çalışmaları birbiriyle uyumlu ve örtüşen mekanizmalar çerçevesinde yürütülmektedir.

Kuruluşundan bu yana Üniversitemizde görev yapmış ve halen çalışmakta olan akademik ve idari personelimiz ile mezun olan ve şu anda okuyan öğrencilerimizin bu mutlu ve gururlu günlerini kutluyorum.
İlk günkü heyecanımızla, koyduğumuz hedeflere azimle ve kararlılıkla bundan sonra da hep birlikte yürüyeceğimize yürekten inanıyorum.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde, onun belirlemiş olduğu 2023 ve 2071 vizyonuna el birliği ile sarılacağız. Dünyanın her alanda büyümüş, gelişmiş  ilk on ülkesinden biri olmayı inşallah başaracağız.
Yaklaşık bir yıldır tüm dünyayı tehdit eden virüs salgınından da, milletçe şuurla ve sağduyu ile hareket ederek,  yakın zamanda kurtulmayı yürekten temenni ediyorum.

Üniversiteler bir taraftan bilgi üreten, diğer taraftan da evrensel değerleri yayan merkezler olmaları nedeniyle  toplumlar için vazgeçilmez derecede önemli kurumlardır.

Bu farkındalıktan hareketle,  Üniversitemizi hem fiziki alt yapı, hem de nitelik açısından geliştirme noktasında akademik ve idari personelimizle, ekip ruhuyla gece gündüz demeden çalışmaktayız. Her geçen yıl anlamlı bir ilerleme, yükseliş sağlayabilmek adına çaba harcamakta, eğitim-öğretim alanında yaşanan tüm müspet değişimleri yakından takip ederek uygulamaktayız. Hayatta karşılığı olan ve tercih edilen yeni bölüm ve programlar kurmaktayız.

15’inci yaşına erişen Üniversitemiz, fiziki yeterlilik, altyapı, kütüphane ve laboratuvar imkânları, akademik performans ve başarı ile tercih edilirlik gibi pek çok açıdan kendisi ile aynı dönemde kurulmuş, hatta kendisinden çok daha önceleri kurulmuş birçok üniversiteyi geride bırakmış durumdadır. Her yıl bir öncekinden daha iyi bir noktaya gidiyoruz. Sonraki yılın bu yıldan çok daha iyi olması için ekip olarak tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz.

Rekabet gücümüzü artıracak her türlü fiziksel ortamın sağlanması yolunda şehrimizin ileri gelenleriyle birlikte el birliği ve gönül birliği  ile eksikliklerimizi hızla gideriyoruz.

Ne Üniversitemizin ne de Ülkemizin boşa harcayacak zamanı yoktur. Her atılan adım bir boşluğu doldurmalı, her söz hayırsa söylenmelidir.  “Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz” düsturuyla üniversitemize, ülkemize ve tüm dünyadaki gönül coğrafyamıza sunacak bir değer üretmek zorundayız.

Akademik ve idari personelimizle, en büyük zenginliğimiz olarak gördüğümüz gençlerimizi nitelikli bir şekilde geleceğe hazırlamaya; Hazreti Mevlana’nın işaret ettiği gibi temel sabitemiz kendi medeniyet değerlerimiz olmak kaydıyla dünyanın tüm evrensel değerlerini kendi medeniyet süzgecimizden geçirerek insanlığa sunmaya aday bir üniversiteyiz.

Kuzeyin Parlayan Yıldızı” adlı yeni sloganıyla, ulusal ve uluslararası bilimsel, sosyal ve kültürel etkinliklerde söz sahibi, yenilikçi, yaratıcı, çözüm odaklı ve paylaşımcı, hakkaniyet ve liyakat prensiplerine bağlı, çevresine duyarlı, toplumsal yararlılık prensibiyle hareket eden, katılımcı, hukuki ve etik değerlere bağlı, kalite ve verimlilik esasına göre yol alan bir üniversite olmaya kararlıyız.

Üniversitemizin kuruluşunda ve bu günlere gelmesinde büyük katkı ve destekleri olan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Bakanımız Sayın Nurettin Canikli, Milletvekillerimiz Sayın Cemal Öztürk, Sayın Kadir Aydın ve Sayın Sabri Öztürk’e , Valimiz Sayın Enver Ünlü’ye , Belediye Başkanımız Sayın Aytekin Şenlikoğlu’na, Giresun Eğitim ve Kültür Vakfı başta olmak üzere kuruluş döneminde katkı sağlayan kişi ve kurumlarımıza, ilimizin eski milletvekilleri ile valilerimize, üniversitemize ayni ve nakdi bağışta bulunan hayırseverlerimize, Üniversitemize katkılarını esirgemeyen STK’larımıza, Üniversitemize destek veren siyaset ve bürokrasi mensuplarına, Üniversitemizin göstermiş olduğu başarılarda asıl söz sahibi olan, fedakarca çalışan Akademik ve İdari Personelimize, öğrencilerimize ve onlara  kucak açan hemşehrilerimize, Giresun Üniversitesi adına ayrı ayrı teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum.

Prof.Dr. Yılmaz Can
Rektör
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
Hava durumu
-
-
-
Nem Oranı: -
Basınç: -
Rüzgar Hızı: -
Rüzgar Yönü: -
ANKET

Sitem nasıl?

Sonuçları görüntüle

Yükleniyor ... Yükleniyor ...